Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Trong một số trường hợp, hiệp hội cần người dùng cung cấp các thông tin về tên hiệp hội, họ tên người liên hệ, số điện thoại, email. Các thông tin này được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ người dùng. Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của người dùng trên website các bạn vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Chúng tôi luôn thông báo cho người dùng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của người dùng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được người dùng tự nguyện cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và hiệp hội
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: hiệp hội có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

3 Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía người dùng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của hiệp hội.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • HIỆP HỘI YẾN SÀO VIỆT NAM
 • Văn phòng: 135A Pasteur, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 08888.26889 – Hotline: (+84) 08888.26.889
 • Website: www.hiephoiyensaovietnam.org | Email: info@hiephoiyensaovietnam.org

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Nngười dùng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu hiệp hội chúng tôi thực hiện việc này.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

 • Thông tin cá nhân của người dùng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.