Giới thiệu Hiệp hội

Hiệp Hội Yến Sào Việt Nam

Thông tin chung

  1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Yến sào Việt Nam.
  2. Tên tiếng Anh: Vietnam Swiflet Farmer’s Association.
  3. Tên viết tắt: VSFA.
  4. Biểu tượng: Hiệp hội Yến sào Việt Nam có biểu tượng riêng được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Địa vị pháp lý, trụ sở

  1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

2. Hiệp hội đặt trụ sở tại: 135A Pasteur, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh