Ngày 23/12/2019 Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn về việc Triển khai kế hoạch năm 2020 Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, do Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì. HHYSVN đã được mời tham dự và đóng góp ý kiến.

Một số hình ảnh liên quan đến Hội nghị: